Dag Ericsson om kreativitet och entreprenörskap

Där beskrivs bla Boråsföretaget Centiro som ett modernt och effektivt processorienterat företag där konkurrensfördelarna bl.a. är stark kundorientering och tydligt affärsfokus. 

Läs gärna artikeln (sid 24-25).