Ericsson tur och retur på karriärresan

När Tobias Johansson började studera hade han planen klar. Affärsingenjör med inriktningen mot byggteknik verkade spännande. Han såg för sig en framtid inom byggbranschen. Men så skulle det inte bli. Som student ägnade han somrarna åt att jobba som inköpare på Ericsson.

Utlandsstudier verkade häftigt. Han tog paus från programmet och pluggade en termin i Australien. Kurserna kunde han tillgodoräkna sig hemma i Borås. Vinsten var att han utvecklades som individ och fick stärkt sina kunskaper i engelska.

Jobbet som inköpare och studierna i Australien fick honom att svänga om en aning med den tilltänkta karriären.
−Då, 2009 hade den ekonomiska krisen kommit igång och det var en känslig tid i byggsektorn. Efter examen bestämde jag mig för att fortsätta plugga ett år till på magisterutbildningen i logistik på Högskolan i Borås.

Tillbaka till Ericsson

När han gjorde examensarbetet fick han jobb på Findus, där han jobbade med forecasting. Det blev arbetsresor till Danmark och Tyskland och han bosatte sig i Helsingborg. Ända tills en dag 2010 då han fick chansen att hoppa på ett traineejobb på Ericsson. Tillbaka upp till Borås alltså. Trainee-jobbet handlade om Supply Chain Management och Process Management i returlogistik, det vill säga hur man hanterar returer av produkter som har gått ut till kund.

Idag är Tobias kvar på Ericsson. Han har titeln Global Process Manager och jobbar med returkedjor på Ericsson. Et innebär att han tar fram lösningar för att effektivisera och minska kostnaderna vid returhanteringen av företagets produkter och utvecklar returprocesser.

−Mitt jobb handlar om återkallande av produkter. Jag är ansvarig för att sätta upp återkallandeprocesserna i hela världen för Ericsson, berättar han.

Han talar varmt om företagets ”ecology management-program", som innebär att företaget hanterar trasigt material inom telecom-branschen och ser till att det återvinns eller skrotas på ett ansvarsfullt sätt.

Lärde sig branschens spelregler

Studietiden i Borås ser han som en bra ingång till en ingenjörskarriär.
−I skolan lär du dig inte yrket, men du lär dig branschens spelregler. Du skaffar dig en resursbank med information om hur man inom olika branscher löst olika slags problem, eftersom man på kurserna använder dessa som exempel.

Tobias tips till dig som funderar på en utbildning inom industriell ekonomi: När du är klar med utbildningen får du vara beredd på att ta något hundår.  Det spelar ingen roll vad du väljer för väg, för så länge du har rör dig mot ett mål kommer du alltid framåt.

Och om betydelsen av att studera utomlands säger han:
−Arbetsgivare tänker att du kan engelska, men de tänker också att det visar på företagsamhet, speciellt om man åker iväg ensam. Det visar att du är beredd på att lösa problem och att du kan ta hand om dig själv.

Tobias Johansson

29 år
Jobbar på: Ericsson i Borås
Har läst: Grundutbildning i industriell ekonomi– affärsingenjör, 2009, och magisterutbildning i logistik, 2010.
Jobbar som: Global Process Manager på Ericsson med ansvar för returkedjor