EU-projekt inleddes med lokal kick-off

Workshopen var en lokal inledning EU-projektet MetProm där Högskolan i Borås ingår som part med speciellt ansvar för området överföring av kunskap från en bransch, flyget, till en annan, hamnar. MetProm har flera europeiska parter och avser att öka samstämmigheten kring säkerhetsfrågor kring arbete i hamnar.

I onsdags samlades deltagare från lokala företag och organisationer för en kick-off i form av en workshop för att diskutera gemensamma nämnare och börja titta på vilken typ av kunskap som går att föra över från ena branschen till den andra.

−Vi har samlat personer med lång erfarenhet till workshopen. Det intressanta är inte bara det som står i säkerhetsmanualer på de olika företagen inom de olika branscherna, utan även det som utförs i fält och vad man kan flytta över för kunskap, förklarade Daniel Ekwall, doktor i logistik vid Institutionen Ingenjörshögskolan, och med säkerhetsfrågor som specialitet.

−I hamnar är det huvudsakligen väktare från den privata säkerhetsnäringen som är verksamma, sa Fredrik Cornell, flyg- och sjösäkerhetsexpert och tidigare ordförande i intresseorganisationen CoESS, Confederation of European Security Services, som verkar i hela EU, en av huvudtalarna under workshopen.
−Nästan alla här har själva varit väktare och få av oss är akademiker, men det är viktigt att vi får in mer forskning inom vårt verksamhetsområde.

−Det finns många synergier att nå mellan branscherna, menade Mikael Areen, Flyg- och sjösäkerhetsexpert från Scandinavian Risk Solutions group, också en av huvudtalarna.

−Nu har vi skapat grundförutsättningarna för en vidare utveckling inom både flyg- och sjösäkerhetsområdet. Nästa steg blir att ett utkast till "roadmap" som ska presenteras för resten av parterna i Metpromprojektet på Metprommötet i Malmö i april, förklarade Daniel Ekwall.

Läs tidigare nyhet om projektet

Bild: Luca Urciuoli, PhD,CBRA och Högskolan i Borås, Håkan Torstensson, Professor, Högskolan i Borås, Aditi Kataria, PhD student, World Maritime University, Peter Baltzer, Flyg- och sjösäkerhetsexpert, Fredrik Cornell, Flyg- och sjösäkerhetsexpert, Sanna Tomassen, Risk Manager, WSP Security, Bernt Adertoft, Chef, WSP Security, Mikael Areen, Flyg- och sjösäkerhetsexpert, Scandinavian Risk Solutions group, Daniel Ekwall, PhD, Högskolan i Borås.

Text och foto: Solveig Klug