Goda energiråd är gratis hos Sten

Sten Eliason var en av de första studenterna som hoppade på den nystartade energiingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås 2007. Då var klassen liten. Idag är intresset för energifrågor i ropet och utbildningen har de senaste åren dragit fulla klasser.
Han gör ett återbesök på Ingenjörshögskolan och berättar vad man kan göra som energiingenjör för basårsstudenterna som precis ska göra sitt val av fortsatta studier.
− Ingenjörer generellt är efterfrågade på arbetsmarknaden, men energiområdet tar mark. Det är bara att göra en sökning på lediga jobb så ser man det, säger han.

Visar olika alternativ

Stens jobb består av flera olika uppgifter, dock inte specifika konsultationer där det finns expertföretag att tillgå.
−Jobbet som rådgivare handlar om generella frågor, inte några konkreta beräkningar. Jag visar folk vilka alternativ som står till buds, men sedan får de själva välja vilka energisparåtgärder de vill genomföra och vem de vill anlita.
En arbetsdag för kommunens energirådgivare kan bestå av att svara på frågor via telefon eller e-post, besök hos företag eller organisationer där han berättar allmänt hur man kan tänka kring energifrågor. När det gäller att göra konkreta råd och projekt hänvisar han till de konsultföretag som finns att tillgå. Sedan gäller det att hänga med i vad som händer inom energiområdet och att nätverka.

Finns många uppgifter för energiingenörer

Att energifrågor är stort märks också i stort. EU har satt målet 20-20-20. Det handlar om att effektivisera användningen av energi och att öka användningen av förnybar energi samt att minska utsläppet av koldioxid.

Sten Eliason
Ålder: 53
Kommer från: Stockholm, bor numera i Hökerum
Jobbar som: Energirådgivare för Borås Stad
Examen: Högskoleingenjörsexamen i energiteknik, 2010
Gjort före utbildningen till energiingenjör: Har erfarenhet från projektledning och arbete med utbildning, erfarenheten som yrkeschaufför.
Efter examen: Jobbat två år som energirådgivare i Trollhättan.

Sverige har skyldighet att redovisa resultat för energieffektivisering till EU, förklarar han.
Allt fler företag har också fått upp ögonen för energieffektivisering. Det finns pengar för dem att spara här. Större företag har ofta någon energiansvarig anställd och det är ett passande jobb för energiingenjörer.
−Företagen har mycket att göra på energisidan för att hålla nere kostnaderna. Ofta behöver exempelvis ventilation och belysning, ja, hela byggnader ses över. Men företaget har ju sin produktion att tänka på, sin kärnverksamhet. De hinner inte fokusera på energisystemen.
För en energiingenjör är drift och underhåll av energisystem ett område där det definitivt finns jobb, t.ex. styrning och injustering av värmesystem.
Varför Sten valde att bli energiingenjör förklarar han med att det passade bra just då, 2007.
−Jag hade alltid tänkt att jag skulle bli ingenjör, men kom hela tiden annat emellan, olika jobb, flytt till ny ort med mera. Så dök energiingenjörsutbildningen här i Borås upp och då tänkte jag att det var dags. Det här är ett riktigt kul jobb.