Klartecken från regionen för forskningssamarbete

Forskningsområdena som får finansiering av Västra Götalandsregionen är "Design, textil och hållbar utveckling" samt "Informations- och kommunikationsteknik". Slår samarbetet väl ut finns möjligheten att Västra Götalandsregionen satsar lika mycket medel under ytterligare två år på två andra teman, nämligen: ”Framtida företagande och nya affärsmodeller” samt ”Vård och välbefinnande”.

Unikt samarbete mellan två lärosäten

Startskottet för detta unika forskningssamarbete gick under en workshop i januari 2013 då forskarna från de båda högskolorna träffades.

Högskolorna i Borås och Skövde samarbetar inom fyra forskningsområden:
Informations- och kommunikationsteknik 
Design, textil och hållbar utveckling
Vård och välbefinnande
Framtidens företagande och nya affärsmodeller

De två områden som just nu inte omfattas av regionens finansiering är ”Framtidens företagande och nya affärsmodeller” samt ”Vård och välbefinnande”. Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde kommer satsa egna strategiska medel inom dessa områden. Det handlar om en miljon för varje lärosäte och tema under två år. Utmärkande för dessa områden är att det redan idag finns ett samarbete mellan Borås och Skövde.

Läs mer

Workshop startskott för strategiskt forskningssamarbete

Text: Ida Borenstein