Pagrotsky och Mildner på Mötesplats sociala medier

Den socialdemokratiske förre ministern Leif Pagrotsky kommer att berätta om nya former för politiskt arbete. Docent Joakim Åström från Örebro Universitet talar också om nya former för politiskt deltagande, medan kulturjournalisten och författaren Anders Mildner ser nya möjligheter och nya problem i digital journalistik.

Docenterna Ann-Sofie Axelsson från Chalmers och Mathias Klang från Högskolan i Borås talar om makt och maktlöshet hos konsumenter, respektive om var gränserna går mellan det privata och yrkesrollen.

Sociala nätverk som stöd för samhällsfunktioner är ämnet för lektor Ylva Hård af Segerstad från Göteborgs Universitet, innan professor Jan Nolin från Högskolan i Borås avslutar konferensen med att fundera kring när mobiliteten tar ett steg till.

Pris för viktiga insatser inom sociala medier

En av höjdpunkterna på konferensen är Sparbanksstiftelsen Sjuhärads pris för viktiga insatser för samhällsutveckling inom sociala medier. Priset, som delas ut för första gången, är på 100 000 kr. Vem som får priset kommer att avslöjas redan den 7 mars i samband med MEG 13, Mediedagarna i Göteborg.

Tid, plats och anmälan

Konferensen Mötesplats sociala medier hålls på Borås Stadsteater under eftermiddagen den 14 maj, och är ett samarrangemang mellan Borås Stad och Högskolan i Borås.

För anställda på högskolan finns 50 platser reserverade utan kostnad. Det är först till kvarn som gäller. Fyll i anmälningsformuläret som vanligt och ange institution och att du arbetar på Högskolan i Borås.