Earth Hour den 23 mars

Högskolan i Borås kommer att bidra genom att släcka belysningen på fasaden den aktuella tiden. Du kan själv bidra genom att släcka belysningen hemma.

Läs mer om Earth Hour.

Text: Ida Borenstein