Hearing av ny prefekt på Bibliotekshögskolan

Under hearingen berättar Ann-Sofie Axelsson om sig själv och hur hon ser på prefektrollen och institutionens framtid. Det finns också plats för de inbjudna att ställa frågor. 

Rektor tar sedan, efter diskussion med institutionsstyrelsens ordförande, studentrepresentanterna och de fackliga företrädarna enligt MBL, beslut om att utse prefekt.

Text: Ida Borenstein