Lika villkor på högskolan

Hur jobbar du för jämställdhet?

– Man brukar säga att om en arbetsplats har en 60 – 40 fördelning på män och kvinnor är den jämställd, i siffror, och det har högskolan. Sedan har vi, precis som i resten av samhället, vissa arbetsgrupper såsom teknisk- och bibliotekspersonal, som har en ojämn fördelning.  I år kommer vi att ta fram nyckeltal för jämställdhet bland anställda som vi kommer att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Utöver jämställdhet jobbar jag med tillgänglighets- och mångfaldsfrågor. I år har vi en ny policy för lika villkor och dessutom är det första året som varje institution har fått ta fram en egen handlingsplan för lika villkor.

Hur kommer det sig att du började jobba med jämställdhetsfrågor?

– Jag tror att jag alltid har varit intresserad av frågorna, innan jag började plugga på högskolan jobbade jag på Arbetsmarknadsverket. En dag hade personaltidningen ett reportage med alla chefer i regionen och alla utom två var män, då tänkte jag här kan jag inte vara kvar!

Varför är internationella kvinnodagen viktig?

– För att den uppmärksammar att vi ännu inte har ett jämställt samhälle, även om vi i ett internationellt perspektiv har kommit långt.   

– Jag ser högskolan som en viktig aktör i samhället och att mångfald skapar nya infallsvinklar och tankar vilket höjer kvalitén på både utbildning och arbete. Gudrun Schyman har sagt något som fångar detta väldigt bra: ”Jämställdhet är ingen jävla åsikt utan ett politiskt mål.”

Kommer ni att uppmärksamma internationella mansdagen den 19 november?

– Väldigt bra fråga! Så länge det handlar om jämställdhet för båda könen och att man ska uppmärksamma individer för det de är och inte tvinga in dem i roller så gör jag gärna det.

Om man vill fördjupa sig i jämställdhet vad skulle du rekommendera då?

– Rektor Björn Brorström skriver ett inlägg om internationella kvinnodagen idag. Det tycker jag att man ska läsa. Nina Björk skrivit en bra bok som heter Under det rosa täcket, Maria Sveland är en annan känd feminist och debattör. Gudrun Schyman och Birgitta Ohlsson twittrar en hel del om feminism och jämställdhet.  Jag vill också rekommendera webbsidan www.jamstall.nu .

Lästips

Björn Brorström bloggar om Internationella kvinnodagen: http://brorstrom.blogspot.se/2013/03/internationella-kvinnodagen.html
Gudrun Schyman på Twitter: twitter.com/gudschy
Birgitta Ohlsson på Twitter: twitter.com/birgittaohlsson

Text: Adam Frankenius