Ny organisatorisk tillhörighet och specialuppdrag

Sedan den 1 mars tillhör Johan Sundeen, universitetsadjunkt, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap. Han delar sin tid mellan tre områden. 50 % forskning, 25 % undervisning och 25 % strategisk kommunikation för ledningen vid Högskolan i Borås.

– Jag tycker det är oerhört stimulerande att föreläsa och att vara handledare. Uppsatsskrivande är den mest kreativa akademiska processen. Att få arbeta med båda dessa bitar känns väldigt tillfredställande.

Specialuppdrag inom strategisk kommunikation

Johan Sundeen föreläser inom strategisk kommunikation. Där kombinerar han teoretisk kunskap med de egna praxiserfarenheterna som tidigare kommunikationsstrateg.

När Högskolan i Borås just nu diskuterar frågan om avvägningen mellan den vetenskapliga basen för profession och praxiserfarenheten, säger Johan Sundeen så här:

– Jag får genom mitt markperspektiv en förbättrad inblick i kärnverksamheten och det tror jag är av intresse när vi utformar kommunikativa strategier om högskolans verksamhetsidé.

Hjärtefråga

Just frågan om universitetens själva idé, den yttersta meningen med högre utbildning och forskning intresserar idé- och lärdomshistorikern, Johan Sundeen, mycket.

Hjärtefrågan för honom själv är utvecklingen hos en person under högre utbildning och hur det i sin tur påverkar utvecklingen av själva kultursamhället.

– En drivkraft är att föra ned de stora frågorna inom bildning och humaniora på ett konkret sätt i en högskolemiljö.

Vill skapa nya beröringsytor

Som forskare är Johan Sundeen nyfiken på nya angreppssätt. Han vill identifiera områden som är försummade eller otillräckligt belysta. I sin pågående forskning befinner han sig i gränssnittet mellan idéhistoria och teologi.

– Jag forskar om 68-vänstern som formation i samhället och dess betydelse för svenska kyrkans utveckling.

På Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap ser Johan Sundeen att hans historiska perspektiv har en betydande generell giltighet.

– Jag vill skapa nya beröringsytor. Exakt hur detta kommer att komma till uttryck är för tidigt att säga.

Text: Anne Liljenbäck