Projekt för bättre akutsjukvård i Västsverige

Istället för att slussas runt till olika instanser vore det allra bäst om patienten kunde få rätt slags vård direkt. Forskarna Maria Nyström, Birgitta Wireklint Sundström, Johan Herlitz och Gabriella Norberg vid Högskolan i Borås vill nu ta fram en ny vårdmodell där ambulanssjuksköterskan i samråd med distriktsläkaren tar beslut om vård på vårdcentralen – då patienten har behov av den vården.

– Det handlar om att vi ska försöka förändra traditionerna. Idag när man känner sig akut sjuk ringer man 112 och ambulansen kör vanligtvis alla till akuten. Det här mönstret vill vi bryta. Det skulle spara tid för patienten och ge bättre kontinuitet med vård på vårdcentralen där man är listad, säger Birgitta Wireklint Sundström.

Vad innebär projektet för patienterna?

VRV är ett samverkansprojekt mellan ambulans, vårdcentral och kommun. Den som väljer att delta i projektet behöver aldrig oroa sig för att inte få bästa möjliga vård. Det är specialistutbildade sjuksköterskor som tillsammans med vårdcentralens distriktsläkare och patienten själv beslutar vad som blir den bästa vården i varje situation.

– Vi ska göra en vetenskaplig utvärdering av vad konsekvenserna är av att direkt komma till rätt vård. Framför allt tittar vi på hur patienten själv upplever det, om patienten har tillit till det här nya sättet att få vård, säger professor Johan Herlitz.

Länsförsäkringar Älvsborg medfinansierar VRV-projektet och säger så här om sitt engagemang:

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att vara engagerade i samhällsfrågor och projekt som har med miljö och hälsa att göra, säger Kerstin Häregård, kommunikationschef på Länsförsäkringar Älvsborg.

VÅRD PÅ RÄTT VÅRDNIVÅ (VRV)

Information om projektet och hur det går till mer precist om man väljer att delta kommer att finnas tillgängligt på offentliga platser i de berörda kommunerna. Annonser kommer även att gå i lokalpress.  All information hittar du här: www.hb.se/vhb/vrv

PRESSKONFERENS

Medi är välkommen på presskonferens om projektet.
Tid: Tisdag 12 mars kl. 12:30
Plats: Ambulansstationen, Älvsborgsleden 8, Borås
På presskonferensen medverkar Birgitta Wireklint Sundström, lektor, Johan Herlitz, professor, Gabriella Norberg, doktorand (Högskolan i Borås) och Marie Gardtman verksamhetschef, (Ambulanssjukvården SÄS) samt Kerstin Häregård, kommunikationschef och Patrik Westerlund, pressansvarig (Länsförsäkringar Älvsborg).

Kontaktpersoner:

Birgitta Wireklint Sundström, Tfn: 033-435 47 77, Mobil: 0702-765 485, E-post: Birgitta.Wireklint.Sundstrom@hb.se
Gabriella Norberg, Tfn: 033-435 47 31, E-post: Gabriella.Norberg@hb.se
Johan Herlitz, Tfn: 033-435 43 80, Mobil: 0734-612 002, E-post: Johan.Herlitz@hb.se