Studentkår i tre år till!

Hallå där Malin Alm, kårordförande. Grattis till att ni får vara Högskolan i Borås studentkår i tre år till! Hur känns det?

‑ Tack, det känns jätteroligt. Studentkåren i Borås har representerat studenterna vid Högskolan i Borås väldigt länge, så det känns viktigt att vi får fortsätta vårt arbete.

Vad vill ni framöver?

‑ Vi kommer fortsätta vårt arbete med att representera studenterna överallt där beslut fattas på högskolan och bevaka att utbildningarna håller så hög kvalitet som möjligt. Vi vill att studenterna ska trivas i Borås och få ut det bästa av sin studietid. Tillsammans med högskolan vill vi arbeta för att campusområdet utvecklas och att Borås blir en ännu attraktivare studentstad.

2010 avskaffades kårobligatoriet, hur har det förändrat ert arbete?

‑ Det har skett en stor förändring resursmässigt. Vi har fortfarande väldigt många studenter som arbetar ideellt och lägger ned många timmar i veckan på kårarbete. Det vi har tappat är antalet anställda och förtroendevalda som arbetar heltid och som kan samordna allt arbete. Men arbetsmässigt är den största skillnaden att vi idag aktivt måste arbeta med medlemsrekrytering. Att försöka nå ut med vad vi gör och varför man ska vara medlem.

Hur lockar ni studenter till att vara med i kåren?

‑ Vi försöker visa upp allt vi gör och hur viktigt det är att stötta den verksamheten. Vi påverkar allt från vilken kurslitteratur som ska finnas i en kurs till om högskolan ska satsa på att bli universitet. Sedan försöker vi nå ut med alla förmåner vi har för våra medlemmar som exempelvis de 70 lokala studentrabatterna vi har. Våra lokaler i kårhuset, samarbeten vi har med nattklubbar och föreningar och aktiviteter vi arrangerar tillsammans med företag.

Vad har ni på gång den närmaste tiden?

‑ Just nu är vi inne i vår valperiod, så det är stort fokus på att hitta studentrepresentanter. Den 20 mars kommer kårordförande, vice kårordförande och alla centrala studentrepresentantplatser på högskolan att väljas för nästa verksamhetsår. Annars förs just nu mycket diskussioner om våra lokaler, om campusområdets utveckling och högskolans organisation.

Läs mer

Kårobligatoriets avskaffande

Text: Anne Liljenbäck
Foto: Martin Karlsson