Vad händer med Textilhögskolans gamla lokaler?

Bland annat kommer de stora salarna som rymmer väv- och stickmaskiner byggas om till två våningar eftersom det är i dag är så högt till tak. 

Hör intervjun på Sveriges Radio.