Vårens HITEK-blomma gick till Anna Palmquist

Anna Palmquist, adjunkt och studierektor på HIT, fick ta emot blomma och diplom från Hung Bui som sitter i HITEKs styrelse.
Varje termin delar Handels- och IT-högskolans kårsektion HITEK ut en blomma till någon i personalen som har gjort något extra för studenterna och i år gick blomman till Anna Palmquist.

Motiveringen

Anna har som studierektor på HIT lyckats hjälpa många studenter på Högskolan i Borås. Hon har ett stort engagemang och sitter oftast kvar efter arbetstid för att studenter behöver hjälp. Att studenterna ska ha en så bra studietid som möjligt är något hon lägger ner mycket tid på och där är hennes lyhördhet en stor tillgång.