Chandos Publishing

Hela utgivningen av e-böcker inom ämnesområdet Biblioteks- och informationsvetenskap är nu tillgänglig för alla inom Högskolan i Borås.

Inget DRM-skydd, fri nedladdning och fria utskrifter.
Bland annnat "Scientific Libraries" av Tomas Lidman.

Gå in på Chandos Publishing Online för mer information.