Fem textilekonomer får SIDA-stipendier

Bilden föreställer Julia Svansbo och Amanda Dahllöf

Som student dyker frågan för eller senare upp: ”vad ska min c-uppsats handla om?”. För textilekonomstudenterna Amanda Dahllöf och Julia Svansbo har idén vuxit fram efter att de på olika håll gjort en utbytestermin och därefter fått kontakt med ett litet modeföretag i Rwanda i Östafrika.

Behov av mer produktion

- Man vill att det ska bli verklighet av ens c-uppsats, att den kan generera något konkret. Och när vi såg att det fanns en vilja från olika håll att titta närmare på Rwanda, såg vi en möjlighet, säger Julia Svansbo, som under tiden på Textilhögskolan blivit allt mer intresserad av hållbarhetsarbete.

Därför kändes det naturligt att c-uppsatsen skulle bli en undersökning av möjligheterna att starta eller utveckla en hållbar textilproduktion i Rwanda, som i stort sett saknar produktion idag. Amanda Dahllöf och Julia Svansbo har nyligen besökt landets ambassad i Stockholm för att höra hur man ställer sig till just textilproduktion.

- De är väldigt positiva. Det finns arbetskraft och stort ett behov av inhemsk produktion eftersom Rwanda importerar allt idag förutom grönsaker, berättar Amanda Dahllöf.

Textilhögskolan dominerar

För ovanlighetens skull dominerar Textilhögskolan utfallet i antalet MFS (Minor field studies) -stipendium vid Högskolan i Borås. Amanda Dahllöf och Julia Svansbo tror att det har att göra med en ökad medvetenhet om omvärldsfrågor även inom det textila området.

För att få stipendiet ska man göra en fältstudie i ett utvecklingsland, som ska få betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet. Det bekostar den största delen av den åtta veckor långa resan som Amanda Dahllöf och Julia Svansbo ger sig ut på sista helgen i mars.

De hoppas att studien kan komma till användning både för inhemska satsningar och för Europeiska initiativ i Östafrika. Bland annat är det svenska företaget Responsify, som med ett hållbarhetsfokus kopplar ihop västerländska företag med östafrikanska producenter, intresserade av att ta del av materialet.

Blodig histora påverkar

Rwanda har ett blodigt förflutet, med ett av historiens mest brutala folkmord i färskt minne. Amanda Dahllöf och Julia Svansbo kommer att vara på plats den 7 april, när 20-årsdagen av starten på inbördeskriget inträffar.

-  Det är oundvikligt att det kommer att påverka både vår vistelse och vårt arbete på plats, säger Julia Svansbo.

Läs mer
Övriga stipendiater på Textilhögskolan är Simon Campeau, som åker till Turkiet, samt Anna-Maria Lennegren och Emmy Kjell, som ska undersöka arbetet med corporate social responsability (CSR) i Indien.

Så här söker du SIDA-stipendiet MFS