Hogia ny samarbetspartner inom IT-teknikerutbildningen

Under kursen, som ingår i IT-teknikerutbildningen, lär sig studenterna två affärssystem: Microsoft Navision och Hogia-systemet. De kommer till exempel att lära sig att sätta upp systemen för olika användare med olika behörigheter och rättigheter.

Hogia föreläste och höll workshop

Hogia, ett företag som bland annat sysslar med systemutveckling och drift av ekonomisystem, har tidigare samarbetat med högskolan inom kurser som Introduktion till affärssystem och Redovisningens informationssystem men inte inom Systemarkitektur och affärssystem.
Nu har samarbetet med Hogia utvidgats.
I tisdags kom Joachim Hylvander, bolagschef, och David Bryngelsson, IT-tekniker på Hogia till högskolan. Dagen inleddes med föreläsning om Hogia och deras syn på systemarkitektur. Eftermiddagen ägnades åt att rent praktiskt installera en databas och Hogia-systemet. Därefter fick studenterna se till att systemen kan kommunicera med varandra.
─ När studenterna kommer ut i arbetslivet kommer de att arbeta med det här. Stöter de inte på vårt affärssystem så kommer de att arbeta med liknande system. Jag tycker att det är spännande och stimulerande att hjälpa till och stötta studenterna i deras utbildning, säger David Bryngelsson.


Professionsnära undervisning är syftet

Målet med samarbetet är dels att studenterna ska få professionsnära undervisning.
─ Vi vill att stora delar av utbildningen ska bestå av färdighetsmoment. Studenterna ska vara redo för arbetslivet när de är klara med sina studier, säger Bill Andersson, biträdande prefekt vid Institutionen för Handels- och IT-högskolan.
Målet är även, dels för att Hogia ska få visa upp vad de gör, hur de resonerar och att de kan vara en framtida arbetsgivare för studenterna. Förhoppningen är att samarbetat ska bli långsiktigt.
─ Vi tänker oss ett samarbete när det gäller både ex-jobb och praktik. Vi vill möta en framtida matchning då vi är intresserade av duktiga personer, säger Joachim Hylvander.
Hogia har också bidragit med gratis skollicenser till högskolan vilket möjliggjorde workshopen. Dessutom har högskolans IT-avdelning sett till att studenterna kan installera och konfigurera de olika affärssystemen i högskolans IT-miljö.

Läs mer om Hogia.

Läs mer om IT-teknikerprogrammet.

Fakta

IT-teknikerutbildningen hålls vid Institutionen Ingenjörshögskolan medan kursen Systemarkitekttur och affärssystem hålls vid Institutionen Handels- och IT-högskolan.Text och bild: Anna Kjellsson