Högskolan samarbetar med skotskt universitet

University of the Highlands and Islands har ungefär 8 000 studenter och består av 13 partners spridda över norra Skottland.
Utbytet mellan lärosätena inleddes i mars 2011 när en delegation på tio personer från Högskolan i Borås åkte dit. I maj i år kom fem personer därifrån till Borås. Dessa besök mynnade ut i ett Memorandum of understanding som Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, skrev på i början av november.
─ Vi har mycket gemensamt och mycket att lära av varandra. Vi har kommit fram till att vi vill ha ett fortsatt samarbete som tar en mer konkret form, därför skrev vi det här samförståndsavtalet, säger Anita Eklöf, IKT-samordnare som ska hålla i samarbetet.

Blended learning, ledarutveckling och forskningsprofilering

Avtalets syfte är att utveckla ett akademiskt och pedagogiskt samarbete och att främja ömsesidig förståelse mellan lärosätena. Nu undersöks möjligheterna till att arbeta ihop inom framförallt tre områden: ”Blended learning”, ledarutveckling och forskningsprofilering med tyngdpunkt på textil.
”Blended learning” innebär att lärare och elever kan vara åtskilda i tid och rum, exempelvis kan en kurs vara uppbyggd genom en fysisk träff, inspelade föreläsningar på webben och möten i diskussionsforum.
─ Avtalet säger att lärosätena ska undersöka möjligheter till gemensamma aktiviteter. Det kan gälla utbyte av personal och studenter, föreläsningar, utbyte av akademisk information eller forskningssamverkan, säger Anita Eklöf.

Text: Anna Kjellsson