IT-tekniker från Borås starkt eftertraktade

Den tvååriga högskoleutbildningen it-tekniker ger studenterna möjlighet att läsa en praktikkurs, vilket flertalet studenter väljer att göra. Och det ger jobb. Ett företag som tagit emot flera studenter är Candidator AB med säte i Alingsås. Företagets verksamhet består av drift och underhåll, konsultverksamhet och utveckling av affärssystem och webbutveckling. Henrik Johansson, operativ chef, och Carl Ekener, HR-ansvarig, är mycket nöjda med personaltillskottet. I dagsläget har man anställt åtta studenter som läst till IT-tekniker på Högskolan i Borås.

−Vi ser det som att vi tar in studenterna som lärjungar efter praktiken. De får börja i kundsupporten där de lär sig att jobba i helpdesk och att bemöta våra kunder. De lär sig vårt ärendehanteringsystem. Sedan kommer de till konsultavdelningen och jobbar med service, drift och underhåll. Studenterna som vi har tagit emot är jättehärliga allihop, säger Henrik Johansson.

Redan när det blir aktuellt med en praktikplats förbereder man på Alingsåsföretaget studenterna på möjligheten att få en anställning när de är klara med utbildningen. Man poängterar dock för studenterna att det är viktigt att de slutför sin utbildning.

Bra samarbete

Henrik Johansson är också mycket nöjd med samarbetet med lärarna och högskolan och tillför gärna sina synpunkter på utbildningen.

−Vi träffar lärarna och går igenom de olika utbildningsstegen. Vi är gärna med och påverkar utbildningen utifrån företagets behov. Vi ger förslag till hur den kan utvecklas.

På frågan om han rekommenderar andra IT-företag att ta emot praktikanter från utbildningen svarar han skämtsamt nej, eftersom man vill ha studenterna för sig själv.
−Företagen som tar emot studenterna bör dock ha samma inriktning som vi, förklarar han sedan.

Ute i kontorslandskapet sitter Johan Kjellberg, en av it-teknikerna från Högskolan i Borås, som idag jobbar som konsult. Han började studera till IT-tekniker 2009 och är inne på sitt andra år hos Candidator. Praktiken hade stor betydelse för honom.

−Det är bra att det finns en praktikkurs i utbildningen. Här har jag lärt mig mycket som inte skolan lär ut. Jag känner fortfarande att jag utvecklas hela tiden. Jag lär mig något nytt varje dag.

Om praktikkursen

Studenter som ska göra praktik inom utbildningen söker själva praktikplats hos ett lämpligt företag. Arbetsgivare/praktikanordnaren gör en bedömning om de kan erbjuda praktikplats.

Läs mer om Candidator AB