Jubileumskonferens: Sociala medier i arbetslivet

Sociala medier sägs ha revolutionerat arbetslivet, men hur? Och kan sociala medier bidra till ökad kreativitet och innovation eller är det kanske snarast ett kontrollinstrument som vi bör se upp med? Detta är några frågor kring ämnet som kommer att diskuteras under konferensen.

Tid: Onsdagen den 4 december, kl. 13-17

Plats: Sparbankssalen, Högskolan i Borås

Anmälan: Senast den 1 december via www.hb.se/cav/anmalan

Program för dagen (PDF)

Nyhet om konferensen: Stora namn inom sociala medier på jubileumskonferens