Kulturcenter i Shanghai invigt

Invigningen av Nordic Baltic Culture Centre inleddes i Music Hall, ett av de äldre husen på USST:s campus. Det var en stor uppslutning av deltagare från de involverade länderna, samtliga de länder där USST har partneruniversitet fanns representerade. Bland talarna märktes bland andra Chen Bin, vice president vid USST och Kalmar Kurs, Head of European Union and International Cooperation Department vid Estonian Ministry of Education and Research och Linda Backteman, ställföreträdande generalkonsul vid Sveriges generalkonsulat i Shanghai. Alla var överens om betydelsen av ett gemensamt kulturcentrum med aktiviteter för att uppleva ny kultur

Erik Puura, vicerektor vid University of Tartuu, Estland

– University of Tartuu har haft en överenskommelse med USST i många år och vi har ett aktivt studentutbyte mellan våra universitet. Vi arbetar också med att öka vår internationalisering.
– Centret erbjuder våra studenter som är här i Shanghai en trevlig mötesplats samtidigt som de kinesiska studenterna får information om våra länder och lär sig om våra kulturer. Centret erbjuder även möjligheter till samarbeten mellan de delaktiga länderna. Det faktum att flera mindre länder har gått samman och startat ett gemensamt center är centralt i detta, vi kan göra mer tillsammans än var för sig.

Linda Backteman, ställföreträdande generalkonsul vid Sveriges generalkonsulat i Shanghai

– Nordic Baltic Culture Centre är ett bra initiativ med en intressant mix av länder. Det är viktigt att det blir en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och kulturutbyte. Genom centret kan vi öka intresset för våra länder och vår kultur.

– Medvetenheten om Sverige i Shanghai är varierande, många vet att vi har bra kunskap kring miljöfrågor och att vi är ett öppet land. De vet också att IKEA och H&M kommer från Sverige. Vi har dock samma problem här som på många andra ställen i världen, att Sverige och Schweiz ofta blandas ihop. Nyligen startade vi en gemensam kampanj där vi förklarar och förtydligar de geografiska, liksom de kulturella, skillnaderna mellan Sverige och Schweiz.

Sergio Paba, vicerektor vid University of Modena and Reggio Emilia, Italien

– Jag är just nu här som gästprofessor genom ett utbyte som mitt universitet i Italien har med USST. Första gången jag kom hit blev jag imponerad av samtliga de kulturcentra som finns här, inte bara för att de vackra byggnaderna och miljön, utan också för den stora betydelse de har. USST öppnar universitet för världen, och genom dessa centra visas studenterna vikten av öppenhet för andra kulturer.

– Det förs just nu diskussioner om att starta ett sydeuropeiskt kulturcenter här på campus, men så länge så får vi husera här i det nordisk baltiska kulturcentret.

Arlene Ma, English Master-student vid University of Shanghai for Science and Technology

– Jag besöker de olika centrena regelbundet då de har intressanta aktiviteter och jag vill gärna träffa och få prata med andra. På Nordic Baltic Culture Centre känner jag mig särskilt hemma.

Fakta

På University of Shanghai for Science and Technology (USST) campus i Shanghai finns en internationell kulturpark med ett flertal kulturcentra, däribland ett brittiskt, ett tyskt, ett amerikanskt och ett japanskt. Syftet med dessa kulturcentra är att sprida kunskap om sin region och dess samtida kultur till studenter och anställda vid universitetet. Det arrangeras olika former av kulturella aktiviteter, bl.a. pågår just nu en fotoutställning av en Borås-fotograf på Nordic Baltic Culture Centre och det planeras det för en estnisk vecka.  Tanken är också att sätta samman ett rådgivande organ med representanter för de inblandade länderna och ev. låta varje land ansvara för ca en månad var. Till våren kommer samtliga kulturcentra att samverka i en musikfestival.