Miljoner till vidareutveckling av prehospital centrumbildning

Centrumbildningen koordineras av docent Birgitta Wireklint Sundström, vid Institutionen för vårdvetenskap och Kunskapscentrum PreHospen, Högskolan i Borås.

– Det är väldigt roligt att vi får förlängning på två år denna gång, hittills har vi fått medelstilldelning för ett år åt gången, kommenterar Birgitta Wireklint Sundström som tillsammans med Johan Herlitz, professor i kardiologi och prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset samt programansvarig för utveckling av regionens ambulanssjukvård, har ansvaret för forskning och utveckling av regionens ambulanssjukvård inom ramen för Forum för prehospital FoU i VGR.

Läs mer om Forum för prehospital FoU i VGR.

Text: Eva-Lotta Andersson