Nytt fjärrlånesystem

Vid årsskiftet byter vi fjärrlånesystem här på biblioteket. Det innebär att vi under en övergångsperiod kommer att flytta över all data från vårt nuvarande system till det det nya systemet och hoppas att det inte kommer att uppstå några problem.

Vi försöker redan nu att avsluta så många beställningar som möjligt och vill be dig att se över dina fjärrlån, är det kanske något du inte använder och kan lämna tillbaka?

Har du frågor, är du välkommen att kontakta Lena Holmberg på:

lena.holmberg@hb.se
033- 435 40 77
ill@hb.se