Medverka i ett delprojekt i implementeringsprojektet

Inom ramen för implementeringsprojektet kommer 12 delprojekt att bedrivas. Nu har du som anställd möjlighet att anmäla ditt intresse till att ingå i en arbetsgrupp eller referensgrupp i ett delprojekt. Om du klickar på länken nedan kan du se vilka arbetsgrupper och referensgrupper som är öppna för intresseanmälningar.

Sista dag för att göra en intresseanmälan är fredag 13 december. Du kan anmäla intresse till mer än en grupp. Det finns inte någon garanti att du får plats i en grupp och du kan maximalt ingå i en (1) grupp. Besked om du får plats i en grupp kommer att lämnas under vecka 50-51.

I normalfallet utgår inte någon ersättning i form av timmar från implementeringsprojektet utan deltagandet sker inom ramen för din ordinarie tjänst. Din eventuella medverkan i ett delprojekt kommer att stämmas av med din närmsta chef. Meddela gärna din närmsta chef om du anmäler intresse till att ingå i en arbetsgrupp eller referensgrupp.

Läs mer om delprojekten och hur du anmäler ditt intresse.

Information om möjligheten att anmäla intresse kommer även att ges på informationsmötet om ny organisation på måndag 2 december.

Läs mer om implementeringsprojektet.

Text: Linda Sörensen