Miljörevisionen på högskolan gick bra

Högskolan i Borås är ett av sex lärosäten i Sverige som är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001 för miljöledningssystem. Det innebär att högskolan systematiskt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och att hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten.

Miljörevision sker två gånger om året, en intern och en extern. De externa revisorerna som besökte högskolan den 6 november kommer från Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP).

Här nedan kan du ta del av sammanfattningen av revisorernas rapport:

Styrkor

 • Effektivt ledningssystem, välanpassat efter verksamheten
 • Engagerad ledning och miljöansvariga
 • Ökad acceptans för miljöledningssystemet i verksamheten
 • Måluppfyllelse/förbättringar inom flertalet mål
 • Bra mål med koppling till samtliga betydande direkta och indirekta miljöaspekter
 • Max poäng och delad förstaplats på Naturvårdsverkets miljöranking av högskolor och universitet
 • 90 % förnyelsebar el
 • Seminarieserie För/Emot
 • Sustainable university, ihopkoppling av olika forskningsprogram.

Förbättringsområden

 • Eget upplevt behov av ökad implementering av miljöledningssystemet i verksamheten
 • Förtydligande av livscykelperspektivet i miljöledningssystemet
 • Ökad möjlighet till utbildningstillfällen av HU för lärarna
 • Klarhet runt kriterier för forskningsmålet om publikationer inom HU (Kriterier tas fram under våren 2014, enligt handlingsplan)

Läs mer

Läs mer om högskolans miljöcertifiering och arbete med hållbar utveckling

Läs mer om miljörevisionen

Har du frågor eller förbättringsförslag, hör av dig!