Nu ska forskningswebben bli bättre

Forskningswebben på Högskolan i Borås brister i många avseenden, mycket av informationen flyttades bara över från ”den gamla webben”. Några problem är att det exempelvis saknas information på flera ställen, att informationen ligger på fel ställen och att institutionerna arbetar olika när det gäller struktur och begrepp.

Därför har Annie Andreasson, kommunikationschef, satt samman en arbetsgrupp med syftet att få ordning på forskningswebben. Gruppen består av följande medlemmar:

Anna Kjellsson, forskningskommunikatör vid Avdelningen för externa relationer
Eva-Lotta Andersson, samverkanskoordinator vid Institutionen för vårdvetenskap
Jan Nolin, professor vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
Jenny Johannisson, forskningsstrateg
Olof Harbecke, forskningssamordnare
Pieta Eklund, bibliotekarie vid Bibliotek & Läranderesurser
Stefan Cronholm, professor vid Institutionen Handels- och IT-högskolan
Suss Wilén, webbredaktör vid Avdelningen för externa relationer
Veronica Trépagny, webbredaktör vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan

Gruppen kommer att träffas regelbundet under vintern och våren. Några områden som ska diskuteras är struktur, innehåll och begrepp, ansvar, rättigheter och utbildningar och forskarnas egna sidor.

Målet är att de förslag gruppen tar fram under mötena ska godkännas och sedan implementeras fortlöpande. Därefter kommer förändringarna utvärderas.

Vid synpunkter eller frågor, kontakta Anna Kjellsson.

Text: Anna Kjellsson