Stormöte om förslaget på ny organisation den 13 december

Projektledningsgruppen har arbetat intensivt och fått in många synpunkter i arbetet med förslag på ny organisation för Högskolan i Borås. Den 13 december kl. 9 presenterar de sitt förslag för all personal i sal M204.

Läs mer

Här kan du läsa mer om projektgruppens arbete och tankar och även ta del av förslaget som är ute på remiss till och med den 6 december.

Läs mer om högskolans utvecklingsarbete.