PISA-rapport

Enligt PISA-rapporten från OECD ligger Sverige inte bra till i förhållande till andra länder när det gäller elevers prestationer i skolan. Det har skrivits en hel del om detta i olika sociala medier.
Nu kan du läsa hela rapporten via OECD iLibrary.

http://costello.pub.hb.se/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa_19963777