SIIR testar informationssätt på Hööks

I studien används produkter som är komplexa, där kunderna behöver mer information än vad de får i butiken. Bland annat har kunderna fått svara på frågor och testa att använda QR-koder. De ska även prova att använda RFID och Info-shelf.
─ Det vi kan säga redan innan analysen är att många inte vet vad en QR-kod är och många undrar varför man ska använda dem. Samtidigt är det tydligt att kunderna vill ha mer produktinformation, säger Malin Sundström, föreståndare på SIIR.

Läs mer om studierna på Hööks i SIIR-bloggen.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Malin Sundström