UR access

Nu är ny uppgraderad och förbättrad version av UR access här. 

  • Spelaren JW-player är uppgraderad till senaste versionen
  • Uppspelningsrutan är integrerad i informationssidan (inget separat fönster öppnas)
  •  Textat, otextat etc väljs under CC-ikonen inne spelarrutan
  • En Dela/Skapa klipp-funktion har införts. Länk till hela programmet eller ett tidsbegränsat klipp kan lätt distribueras
  • Slutdatum för streaming anges även i den enskilda posten (till höger under producerande bolag)
  • Lärosätena är ordnade i alfabetisk ordning i proxyservermenyn

För mer information gå till denna sida:

http://costello.pub.hb.se/login?url=http://sok.uraccess.se