Världsledande forskare till Högskolan i Borås

Forskarna kommer att föreläsa om hållbar utveckling under rubrikerna ”The end of ownership” och ”The decline and fall of consumer society?”.

Russell W. Belk är en internationellt välrenommerad konsumtionsforskare. Seminariets andra föreläsare, amerikanen Maurie J. Cohen, är också världsledande forskare, fast inom hållbarhet.
─ Det är fantastiskt roligt att de kommer till Borås, säger Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi.

Seminariet anordnas av Sustainable Consumption Research Group vid Handels- och IT-högskolan. Alla anställda vid högskolan är välkomna att delta.

Forskningsseminariet är den 20 november kl 13-15 i M404. Ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta Karin M. Ekström eller Nicklas Salomonson.

Läs mer om seminariet och forskarna här.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Privat