Vävnadstillväxt med funktionella fibrer tema på forskarträff

Under fredagen samlades forskargruppen för EU-projektet SCATE på Högskolan i Borås för att briefa vararandra om hur långt man har kommit inom sina respektive forskningsområden. Projektet syftar till att utveckla nya material som kan användas som celltillväxtunderlag för att kunna utveckla ny vävnad i stället för den skadade vävnaden, t.ex. ben eller blodkärl, på människor.

Åtta universitet och forskningsinstitut från Finland, Italien och Sverige deltar i projektet som är tvärvetenskapligt och omfattar områdena polymerkemi, textil tillverkningsteknologi, biomedicin samt cellbiologi. Från Högskolan i Borås deltar Mikael Skrifvars,, professor i polymerteknologi, (för detta projekt framtagning av funktionella fibrer) samt Lena Berglin, forskare på Textilhögskolan (tillverkning av textila strukturer).

−Här i Borås har vi har studerat hur celler kan fästa vid olika polymera material, så att de kan användas som celltillväxtunderlag för så kallad ”tissue engineering”. I Borås har vi tagit fram polymerfibrer som har modifierats med ämnen som inducerar bencelltillväxt. Därtill har textila material tillverkats, förklarar Mikael Skrifvars.

Projektet är av akademisk natur och dess främsta resultat är att ge ökad förståelse för hur dessa material fungerar.

Projektet löper under perioden 2010-2014 och finansieras av det europeiska MATERA ERANET-programmet.

Deltagare (fotot):

  • Prof. Mikael Skrifvars, Högskolan i Borås
  • Lena Berglin, Textilhögskolan, Högskolan i Borås
  • Maria Persson, doktorand, University of Oulu, Finland
  • Prof. Juha Tuukanen, University of Oulu, Finland
  • Prof. Mikko Ritala och Jani Holopainen, University of Helsinki
  • Dr. Jarkko Räbinä, Finska Röda Korsets blodservice
  • Tuija Annala, Scaffdex, Inc, Finland
  • Dr. Sabrina Morelli, National Research Council of Italy, Institute of Membrane Technology
  • Dr Daniele Bollati, Nobil Bio Ricerche s,r,l., Italien
  • Mika Sievi-Korte, Tekes, Finland

Text och foto: Solveig Klug