Civilekonomer får stipendium för bästa uppsats

I magisteruppsatsen ”Regel- eller principbaserade standarder? En komparativ studie” undersökte Sara Andersson och Sofia Rüngas nationell och internationell redovisningsstandard - om den var regelbaserad eller principbaserad. Bland annat redde de ut skillnaden mellan en princip och en regel.
‒ Det fördes en debatt efter flera företagskollapser som exempelvis Enron där vissa hävdade att kollapserna bara var möjliga på grund av att det amerikanska redovisningsstandarden var regelbaserad, säger Sara Andersson.Uppsatsen krävde att författarna gick igenom mycket litteratur som dessutom var tungläst.
‒ Men det var intressant. Vi kom fram till att man inte ska prata om att standarden i sin helhet ska vara regelbaserad eller principbaserad utan titta på speciella paragrafer, utgå vilket syfte man har och därifrån göra valet om vilken standard man ska ha, säger hon.

Sara Andersson och Sofia Rüngas tog civilekonomexamen i våras och arbetar numera som ekonomer.
‒ Än har vi nog inte haft nytta av uppsatsen i arbetslivet någon av oss. Men vi lärde ju oss mycket och kan säkert få nytta av den längre fram säger Sara Andersson.
Stipendiet är på 25 000 kronor som delas av författarna.
‒ Det är fantastiskt roligt uppsatsen har blivit uppmärksammad och att vi har fått bekräftelse på att vi har gjort ett bra jobb, säger Sara Andersson.

Läs mer om Fairtrade-fikat och de andra stipendiaterna.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge