Daniel Ekwall docent i Supply Chain Security

Daniel Ekwalls forskning rör säkerhet och risker kring transporter.
−Det är en hedervärd utnämning och kan ses som ett kvitto på att min forskning är god, säger han.
Daniel Ekwall är lärare och forskare på Högskolan i Borås och ansvarar för utvecklingen av magisterprogrammet i logistik. Som docent hoppas han kunna driva på forskningen inom industriell ekonomi vid Högskolan i Borås.

−Vi hoppas så klart att vi ska få upp takten i forskningen inom vårt område här på Högskolan i Borås. Samtidigt tittar vi på samverkansmöjligheter med andra forskningsområden på högskolan, bland annat Resursåtervinning.

Daniel Ekwall
Ålder: 39
Från: Borås
Forskningsområde: Supply Chain Security
Andra engagemang: Är ledamot i Nationella Transportsäkerhetsrådet, en remissinstans där bland annat SÄPO, Polismyndigheten i Västra Götaland, Trafiksäkerhetsverket, Banverket m. fl. finns representerade.

Spännande projekt

Idag är forskarna inom industriell ekonomi involverade i två spännande projekt, dels ett EU-projekt om säkerhet i hamnar inom EU, MetProm, där man ska arbeta fram manualer för säkerhetsarbete som ska kunna användas i hamnar inom Europa, dels ett projekt via Chalmers som handlar om säkrare läkemedelshantering, Smedpack, ett Vinnovafinansierat projekt i samarbete med förpackningsindustrin.
−Vår del i samarbetet med Chalmers är att vi bidrar med frågor kring risk och säkerhet.

Samarbete över gränserna är något Daniel Ekwall ser positivt på, inte bara mellan högskolor och universitet inom Sverige, utan även över landsgränserna.
−Vi är inte så många i Sverige som forskar inom logistik och supply chain management. Speciellt inom Norden är samarbetet inom forskningen viktigt för att göra oss starkare gentemot övriga Europa.

Läs tidigare nyhet om MetProm

Text; Solveig Klug