Historisk konferens om nyskapande miljöteknik

Konferensen som anordnas av Handels- och IT-högskolan, non-profit-organisationen OTEC Africa och Runde Miljöcenter i Norge är självfinansierande. Temat är kommersialisering av miljövänliga tekniker för att skapa en grön infrastruktur i varma u-länder.

Det viktigaste teknikspåret är OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) - en metod för att ta fram el och färskvatten, ungefär bergvärme till havs. Det enda som behövs är hav med varmt ytvatten.

Detta är en konferens för dig som arbetar som forskare, lärare eller doktorand och har intresse av miljö, teknik, kommersialisering eller u-landsfrågor. Ta gärna med en forskar-, doktorand-, eller möjligen studentgrupp för att lyssna på något specifikt anförande om allt från grafen som ersättare för korrosiva material i havsmiljö till färskvattenrelaterade genusfrågor i Iran.

Har du egen forskning som du vill presentera går det också bra, via en poster på posterutställningen och i våra conference proceedings.

Läs mer om konferensen och konferensprogrammet 


Kontaktperson Petter Dessne, Tfn: 033-435 4715