Historisk konferens om nyskapande miljöteknik

OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) är en ren metod för att ta fram el och färskvatten. Det enda som behövs är hav med varmt ytvatten. Konferensen kommer att fokusera på hur den här tekniken kan användas i u-länder.

Hade löst svältkatastrofen
Petter Dessne, universitetsadjunkt på Handels- och IT-högskolan, och grundare av OTEC Africa, står bakom konferensen.
 ‒ En enda anläggning kan i teorin avvärja en svältkatastrof motsvarande den på Afrikas horn, säger Petter Dessne.
Han förklarar att Röda korset försökte höja antalet liter dricksvatten från femton liter till arton liter per person och dygn under katastrofen, för att rädda liv.
‒ Det hade en anläggning klarat av att leverera till en mycket lägre kostnad än vad hjälpinsatsen kostade. Förutom färskvatten hade befolkningen också fått el, säger han.
OTEC är dock egentligen inte en teknik för att undvika svältkatastrofer utan för att ge en konstant tillgång till el och färskvatten. På så sätt kan tekniken hjälpa ett land att bygga upp en hållbar infrastruktur.

Konferensen kan leda till anläggning
I nuläget finns det inte någon stor OTEC-anläggning i bruk. Men genom att samla 25 talare från femton länder och olika delar av projektet, bland annat biologer, ingenjörer, afrikanska hjälporganisationer och svenska myndighetspersoner, hoppas han att komma ett steg närmare.
‒ Det blir den största OTEC-konferensen hittills. Inte storleksmässigt kanske men för att det är hela OTEC:s ”brain trust”. Till och med Kenyas ambassadör kommer, säger Petter Dessne.

Arbetet med hållbar utveckling och dess finansiering är viktig för Handels- och IT-högskolan. Genom konferensen hoppas man att forskningen och arbetet med hållbar utveckling ska stimuleras och utvecklas.

Fakta
OTEC Africa är ett projekt som kombinerar hjälp och utveckling genom att använda tekniken OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). Tekniken är hundra år gammal men inte så känd hos allmänheten. Det är ett rent sätt att framställa energi från havsvatten och samtidigt ta fram färskvatten. Metoden kan liknas vid bergvärme.

Tekniken fungerar där skillnaden mellan ytvatten och djuphavsvatten är minst 25 grader. På grund av detta är det inte egentligen en u-landsteknik utan fungerar för alla länder nära ekvatorn som exempelvis Japan, södra USA och Indien.

Mer information om OTEC Africa och konferensen 

Kontakt:
Petter Dessne, Tfn: 033-435 4715, Mobil: 073-573 21 08 

Text: Anna Kjellsson