Högskolan i Borås tar plats i Shanghai

På University of Shanghai for Science and Technology (USST) campus i Shanghai finns en internationell kulturpark med ett flertal kulturcentrum, däribland ett brittiskt, ett tyskt, ett amerikanskt och ett japanskt. Syftet med dessa kulturcentrum är att sprida kunskap om sin region och dess samtida kultur till studenter och anställda vid universitetet.

­– Högskolan i Borås, med Institutionen Handels- och IT-högskolan i centrum, fick frågan om att vara med i uppbyggnaden av ett centrum som från början skulle vara ett nordiskt centrum. Men nu har vi samlat det till ett nordisk-baltiskt kulturcentrum med flera länder involverade.* Ett antal sydeuropeiska länder ska också ingå i centrumet men vi har ännu inte löst namnfrågan kring detta tillägg, berättar Rolf Appelkvist som till vardags arbetar vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, men även är chief director för kulturcentrumet i Shanghai.
– I kulturcentrumet ingår i stort sett endast de länder där USST redan har, eller planerar att ha partneruniversitet.

Bas i Kina

Rolf Appelkvist förklarar att Högskolan i Borås genom kulturcentrumet får en naturlig bas i Kina, något som skulle vara svårt att ha annars.
– Sverige och vår region får en chans att exponera sig i Kina samtidigt som våra studenter och lärare nu får en naturlig hemvist, en samlingsplats i Shanghai. Våra lärare som är i Kina på utbyte får t.ex. möjlighet till en arbetsplats. Vi får också chansen att skapa värdefulla kontakter med andra inom kulturcentrumet och övriga på USST. Vi hoppas att kunna utveckla samarbetet till att involvera fyra av högskolans institutioner och även om det främst gäller utbildning är ambitionen att också bidra till forskningssamarbete.

- Just nu delar jag till exempel mitt kontor med en vice-rektor från ett universitet i Italien, berättar Rolf Appelkvist och ser fördelar med ett kulturcentrum delat mellan flera länder.

Kulturevenemang

I kulturcentrumets uppgift ligger att sprida kunskap om regionens kultur, ur ett brett perspektiv.
– Det kan handla om att arrangera föreläsningar, konserter eller andra evenemang. Vi har ett gott samarbete med de olika ländernas konsulat i Shanghai, och när de vet att t.ex. en utställning, föreläsare eller artist är på väg till Kina från deras respektive länder kan de kontakta oss och vi får möjlighet att skapa egna evenemang utifrån detta på campus. Bland annat kommer Textilhögskolans professor Clemens Thornquist att hålla en föreläsning om svenskt mode på det nordisk-baltiska kulturcentrumet den 21 oktober.

Högskolan i Borås – en drivande part

Att Högskolan i Borås fick frågan om att vara med och starta upp och driva kulturcentrumet är främst på grund av den goda kontakt som Institutionen Handels- och IT-högskolan har med USST. ­
­– Vi har ett upparbetat samarbete som partneruniversitet sedan några år tillbaka, numera bland annat genom att hälften av våra studenter på Affärsinformatikutbildningen med inriktning mot internationell marknadsföring och IT studerar ett år vid USST. Första kullen har precis påbörjat sitt år här i Kina, berättar Rolf Appelkvist.

Planen är att under hösten starta ett advisory board för kulturcentrumet, där varje land ska bistå med en ledamot. För Sveriges del blir det Jenny Balkow, universitetslektor vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås som medverkat i uppbyggnadsarbetet sedan starten.

Högskolan har i inledningsskedet finansiellt bidragit med del av personalkostnaderna för de som arbetat, men dessa minskar nu och USST betalar en större del idag. Förhoppningen är att finna andra svenska, särskilt regionala medfinansiärer för att ha medel i Sverige att betala för evenemang med t.ex. västsvenska konstnärer, artister och författare.

*De länder som ingår i det nordisk-baltiska kulturcentrumet är: Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland. De länder som är aktuella från södra Europa är: Spanien, Frankrike, Italien och Schweiz.