Högskolan satsar på forskning med ny samordnare

Annika Bergman kommer inom den nya stödfunktionen att erbjuda kvalitativt och professionellt stöd för forskare och ledning. Hon ska ge rådgivning angående forskningsfinansiering och kommer också att hjälpa till med att hitta lämpliga utlysningar och forskningsanslag.
‒ Jag har många idéer för hur man kan stötta forskarna i ansökningsprocessen som ibland kan vara ganska snårig. Bland annat kommer jag att se till att förenkla för forskarna att hitta information om utlysningar och anslag, förmodligen genom någon typ av nyhetsbrev, säger hon.

Viktig för högskolans utveckling

Högskolans rektor, Björn Brorström, förklarar att Annika Bergmans roll som forskningssamordnare är mycket viktig för högskolans utveckling.
‒ Vårt huvudsyfte är att kunna forskningsanknyta all vår utbildning. Vi vill skapa kompletta akademiska miljöer och Annika har stor erfarenhet och kompetens som kommer att bidra till vårt strategiska arbete med forskningsfinansiering och i forskarnas ansökningsprocesser, säger han.

Egen forskarbakgrund

Annika Bergman startade sin akademiska bana med att studera molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.  Efter grundutbildningen gick hon vidare till medicinska fakulteten där hon doktorerade i klinisk genetik vid Sahlgrenska akademin.
‒ Min avhandling handlade om ärftlig bröstcancer och nedärvda bakomliggande orsaker till sjukdomen. Jag letade cancergener i ett patientbaserat familjematerial där ovanligt många kvinnor drabbats av bröstcancer. Jag ringade in ett kromosomområde men kom inte riktigt ända fram till att identifiera en ny bröstcancergen, säger hon.

Bra material för forskning på Högskolan i Borås

Tiden som junior forskare varvades med arbete för organisationen Future Faculty som är en intresseorganisation för unga forskare. Så småningom ledde det till att hon blev forskningsrådgivare på Göteborgs universitet.
‒ Jag lämnade inte forskningen även om just mina egna försök lades på hyllan i och med det. I det här jobbet kunde jag arbeta med jätteduktiga forskare och vara en del i en massa spännande forskningsmiljöer, säger hon.
Annika Bergman stöttade forskare vid ansökningsprocessen så att de anpassades till finansiären, ungefär samma arbete som hon kommer att ägna sig åt på Högskolan i Borås. På Göteborgs universitet lyckades hon också hjälpa till att få in rejäla summor till forskningen, bland annat genom ERC-anslag och olika EU-program.
‒ Men det var ju självklart inte min bedrift. Det är forskaren och forskarens idéer som beviljas medel och jag är bara ett stöd i processen. För att en ansökan ska vara konkurrenskraftig krävs det alltid att forskningen har hög vetenskaplig kvalité och det finns mycket bra material för mig att jobba med här på Högskolan i Borås, säger Annika Bergman.

Text: Anna Kjellsson