Information om högskolans organisationsförändring

Varje tillfälle inleds med en kort redogörelse om omorganisationen, konsekvenserna för utbildningen. Därefter finns utrymme att ställa frågor.

 

Informationstillfällen

  • 17/10 kl 12.30 - 13.30, Sparbankssalen
  • 18/10 kl 09.00 - 10.00, Sparbankssalen