"Inskärp kravet på bemannade skolbibliotek"

Tillsammans med Jakob Kihlberg, forsknings- och utvecklingssekreterare, Svensk Biblioteksförening, F.d. sekreterare i Litteraturutredningen har Cecilia Gärdén skrivit en debatartikel om det viktiga offentliga samtal som just nu pågår om läsning och läsförståelse hos unga.

"Vi gläds åt debatten eftersom den kan sprida ljus över det alarmerande läget och dess orsaker samt visa på möjligheter att vända trenden. Såväl regeringen som flera oppositionspartier har tagit varningssignalerna på allvar och presenterat politiska initiativ för ökad läsförmåga." skriver författarna i artikelns ingress.

Läs hela artikeln på DN Debatt.

Debatten om skolbibliotek har fortsatt på DN. Lärare och forskare vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan skriver i ett inlägg att skolbiblioteken är allt annat än meningslösa.

I Biblioteksbladet kan man dessutom läsa ytterligare en replik i debatten om att värdera skolbiblioteksforskningen.

Forskningsantologi om skolbibliotek

Forskare vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås har nyligen släppt en antologi om skolbibliotekens roller.

Läs mer om forskningsantologin.

Läs mer om Bibliotekshögskolans forskning.