Internationell miljöteknikkonferens igång

Konferensen har deltagare och talare från flera olika länder. Förhoppningen är att komma ett steg närmre att börja bygga OTEC-anläggningar. 

Dagen inleddes med att Petter Dessne, universitetsadjunkt och konferensens anordnare, höll ett inledningstal. Sedan sa Björn Brorström, rektor på Högskolan i Borås några välkomnande ord.
‒ Konferensen har ett imponerande program och många intressanta talare. Frågor om hållbar utveckling är viktiga för högskolan, därför passar konferensen så bra här, säger han.

Konferensens första talare var Ted Johnson, chef för Ocean Thermal Energy (OTE) och på OTEC Programs. Han berättade om OTEC:s historia och framtid.
‒ Problemet har varit att man började med teknologin, inte med att kommersialisera. Därför har man aldrig haft råd att få till en första stor anläggning, säger han.
Han menar att när väl den första stora OTEC-anläggningen är i bruk så kommer investerarna komma. Men att nå dit är svårt.
‒ Vi har nu försökt ta oss an problemet från andra hållet genom att börja göra OTEC kommersiellt. Folk är mer och mer intresserade av hållbar utveckling och energi som är oberoende oljepriserna. Nu hoppas jag att vi kan bygga ännu fler broar med hjälp av konferensen, säger Ted Johnson.

Konferensen pågår även under onsdagen.

Fakta
OTEC Africa är ett projekt som kombinerar hjälp och utveckling genom att använda tekniken OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). Tekniken är hundra år gammal men inte så känd hos allmänheten. Det är ett rent sätt att framställa energi från havsvatten och samtidigt ta fram färskvatten. Metoden kan liknas vid bergvärme.

Tekniken fungerar där skillnaden mellan ytvatten och djuphavsvatten är minst 25 grader. På grund av detta är det inte egentligen en u-landsteknik utan fungerar för alla länder nära ekvatorn som exempelvis Japan, södra USA och Indien.

Läs intervju med Petter Dessne inför konferensen.