Kungaparet visar intresse för smarta textilier

Bilden visar det svenska kungaparet vid Smart Textiles presentation

Smart Textiles, ett forsknings- och innovationsinitiativ vid Högskolan i Borås, inledde onsdagens UD-event i Gyllene salen i Stockholms stadshus med att presentera några av prototyperna från samarbeten mellan företag och forskning.

Det svenska kungaparet och det portugisiska presidentparet, Aníbal och Maria Cavaco Silva, drog över tiden för att fråga mer om verksamheten. Bland annat var de intresserade av möjligheten att använda textilier i medicinskt syfte.

– Både drottningen och det portugisiska presidentparet ville veta mer om vilka möjligheter det finns, till exempel när det gäller att förbättra för människor med olika handikapp, säger Susanne Nejderås, biträdande processledare på Smart Textiles.

Portugal drabbat av krisen

Arrangörer var UD och handelsminister Ewa Björling, som arbetar aktivt med export- och innovationsfrågor inom svensk mode och textil. För den portugisiska delegationen och de inbjudna textilföretagen var ett av målen med eventet att hitta nya samarbetspartners och öka exporten. Enligt Business Sweden har den portugisiska textilindustrin, på grund av bland annat den ekonomiska krisen, minskat från 30 procent till att utgöra 11 procent av landets totala export.

För Smart Textiles blev det ett tillfälle att höra hur Portugal, som trots minskningen är en av världens tio största textilexportörer, arbetar med att utveckla textila material och tekniker.

– Vi var framför allt intresserade av att få veta mer om Citeve, som är Portugals centrum för teknologisk utveckling inom det textila området, säger Nils-Krister Persson, som ansvarar för den teknologiska forskningen inom Smart Textiles.

Kvällen före eventet var Susanne Nejderås en av de specialinbjudna gästerna på middagen som kungahuset höll för det portugisiska presidentparet på slottet. Där fick hon även möjlighet att berätta om Smart Textiles för kronprinsessan Victoria.

Läs mer om Smart Textiles.

 

Text och bild: Emma Engström