Läsande, lärande, demokrati - tema för årets bibliotekskonferens

­– En av förutsättningarna för en fungerande demokrati är alla medborgares likvärdiga tillgång till kunskap, utbildning och kultur. De två senaste decenniernas samhällsutveckling har inneburit allt större skillnader och klyftor i det svenska samhället och detta är inte bara ett problem för vårt så kallade Kunskapssamhälle, det är i hög grad också ett demokratiskt problem, säger Ove Sernhede.

Det är mycket fokus på litteratur och läsning nu: 2014 kommer en ny bibliotekslag, skollagens betydelse för skolbibliotek är en het potatis och kulturbudgeterna utlovar mer bidrag till läsfrämjande. Allt detta är livsviktigt ur ett utvecklings- och demokratiperspektiv för bibliotek av alla slag.

Årets bibliotekskonferens Mötesplats Borås belyser dessa frågor genom intressanta föreläsare som Ove Sernhede, Rolf Ahlzén, universitetslektor Karlstad universitet, Johan Unenge, författare och illustratör, Lotta Bergman, universitetslektor Mamlö högskola samt Magnus William-Olsson, poet, litteraturkritiker och essäist.

Om boendesegregationens konsekvenser

Professor Ove Sernhedes föreläsning har rubriken ”Skolan och ojämlikhetens urbana geografi. Om segregationen, den delade staden och hotet mot demokrati och delaktighet”.

– Boendesegregationen i Sverige har skapat en "plats-ism" som innebär att platsen du bor på blir allt mer avgörande för vem du är och hur du uppfattas av andra. Mindre attraktiva bostadsområden, t.ex. Miljonprogrammets bostadsbestånd, är utsatta för territoriella stigmatiseringsprocesser som också påverkar de som bor i dessa områden. I en stadsdel som Angered i Göteborg lämnar omkring hälften av eleverna grundskolan utan betyg för att kunna söka till gymnasiet.

 

Mötesplats Borås Forskning-Profession

17-18 oktober 2013, Högskolan i Borås
Läs mer om konferensen

Konferensen är, sedan 13 år tillbaka, en årlig mötesplats för forskare och praktiker. Vid konferensen diskuteras också aktuella biblioteksfrågor i sex olika seminarier utifrån författade "papers" från biblioteksfältet.

Konferensen arrangeras av Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Stadsbiblioteket i Borås i samarbete med Kultur i Väst/Västra Götalandsregionen och Kungliga biblioteket.

Läs mer

Forskare och lärare vid Bibliotekshögskolan i debatt i DN om skolbibliotek

Ny forskningsantologi om skolbibliotekens roll från Högskolan i Borås

Kontakt

Veronica Trépagny, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, Tfn: 033-435 40 65,
E-post: veronica.trepagny@hb.se