Många deltog i Revisionsdagen

‒ Det har blivit uppenbart efter den här dagen att trots att revisionen är ett gammalt instrument så finns det mycket kvar att göra, säger professor Rolf Solli, dagens moderator.

Borås stad och institutionen för Handel- och IT har samarbetat sedan en tid tillbaka kring ämnet revisioner. Detta ville man nu presentera för andra. Det var bland annat representanter för flera olika kommuner, Västra Götalandsregionen, SKL och flera olika lärosäten som satt i publiken.

Föreläsarna behandlade ämnen som vad de kommunala revisorerna egentligen granskar och vad det är som ska granskas. Vicki Johansson, docent från Förvaltningshögskolan berättade hur granskning kan vara både begränsande och utvecklande och Louise Bringselius från Lunds universitet föreläste om svårigheten kring oberoende revisioner.

Deltagarna fick också lyssna på vilken nytta kommunal revision kan göra och vilka effekter den kan få.

Dagen avslutades med en het paneldebatt.

‒ Det var bra presentationer och mycket mer spännande än man kan tro, säger Rolf Solli.

Text och bild: Anna Kjellsson