Margareta Oudhuis ny professor i arbetsvetenskap

– Det är en glädje och stor tillfredställelse att uppnå denna position efter många år av hårt arbete, säger Margareta Oudhuis om utnämningen. Det är en bekräftelse på att det jag bidragit med av forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhälle inom det akademiska samfundet uppskattas och värdesätts, fortsätter hon.

CAV:s legitimitet stärks när man nu får en professor i ledningen. Något som enligt Oudhuis är en viktig markör för medlemmarna i CAV-nätverket, och bidrar till att ytterligare stärka den pågående samverkan mellan arbetsliv och forskning/forskare som CAV bygger på.

Margareta Oudhuis är också en viktig spelare i arbetet kring utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), och även här är nyttan med att ha en professor inom gruppen stor.

– Jag hoppas även fortsättningsvis kunna bidra till att projekt kommer gruppen till del, vara med och stötta den forskning som bedrivs och planeras samt givetvis att själv fortsätta forska. Samarbetet med Högskolan i Skövde hoppas jag också mycket på, säger Oudhuis.

En del av Margareta Oudhuis forskning fick mycket medial uppmärksamhet i somras och handlar om vad företagsledare kan lära av framgångsrika idrottsledare.

– Detta är ett av mina absoluta favoritprojekt, som jag bedriver tillsammans med Stefan Tengblad, professor vid Högskolan i Skövde! I projektet har vi fått tillgång till nio skilda toppidrottsklubbar, där vi blev mottagna med stor öppenhet, engagemang och intresse. Vi studerar betydelsen av såväl organisatoriska och ekonomiska faktorer som sådant som har med lagbygge, ledarskap och vinnaranda att göra. Vi tror att det finns mycket utbyte att hämta mellan företag och idrottsvärld när det gäller vad som skapar framgång.

Text: Martin Karlsson, foto: Henrik Bengtsson