Nio från Handels- och IT-högskolan var på Fekis

Under konferensen diskuterade deltagarna ämnesfrågor kopplat till forskning och utbildning. Årets tema var ”Företagsekonomi för en hållbar värld”. 240 personer var med under konferensen.

─ Vi bekräftade hur viktigt det är att det sker en kontinuerlig ämnesutveckling. Vi behöver diskutera vad som är företagsekonomiska forskningens bidrag och på vilket sätt det kan bli tydligare, säger Mikael Löfström, prefekt på Institutionen för Handels- och IT-högskolan.

Text: Anna Kjellsson