Över 2 miljoner kronor till forskning inom företagsekonomi

Projektet som nu har fått 2 130 000 kronor av Forte (före detta FAS) heter ”Användningen av ledningssystem och nyckeltal för organisering och kontroll: En studie i hur dessa tolkas och ageras i praktiken med konsekvenser för individ, organisation och samhällse”.
Att få statlig finansiering är väldigt meriterande och höjer värdet på forskningen.

Handlar om ledningssystem och nyckeltal

Projektet handlar bland annat om att följa hur medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Ringhals och IKEA använder information från ledningssystem och nyckeltal i den dagliga verksamheten.
‒Syftet med studien är att öka kunskapen om utmaningarna och ibland svårigheterna med att styra och leda verksamheter med stöd av ledningssystem och nyckeltal för att få ett önskat resultat, säger hon.
‒Konsekvenserna av att använda ledningssystem och nyckeltal, för både individen, organisationen och samhället i stort, är idag inte särskilt väldokumenterat. Så här hoppas jag denna studie skall komma med intressanta och nyttiga bidrag.

Industripengar till pilotprojekt

Utöver pengarna från Forte har Christina Mauléon också fått 300 000 kronor från Vattenfall för pilotprojektet ”Säkerhet, ledning och samverkan på Ringhals” som kommer att ta tre månader.
Där ska hon studera hur valda indikatorer påverkar säkerhetsarbetet på Ringhals. Det ska hon göra genom att följa processen urval, mätning, uppföljning, beslut och verkställande inom Ringhals.
‒ Det är sällsynt att få rena industripengar från företag på det här viset, så det känns verkligen jättekul. Det är ju ett bevis på att min forskning även är relevant för näringslivet, säger hon.

Relevant forskning

Beskedet kom för ungefär två veckor sedan. Det är tredje gången hon skickar in ansökan till Forte och räknade inte med att den skulle bli beviljad.
‒ Det är fantastiskt roligt och känns jättebra. Man brukar säga att på tio inskickade ansökningar kanske man får en beviljad. De måste tycka att min forskning är relevant, säger Christina Mauléon.

Projekten presenteras vid forskningsseminariet den 16/10 klockan 13-15 (H501)

Där presenterar också forskargruppen SOL - Styrning, Organisering och Ledarskap, sin inriktning och verksamhet.

Kontakt
Christina Mauléon, Tfn: 033-435 4213, Mobil: 0706-80 17 40

Text: Anna Kjellsson