Information om löneöversyn 2013

Arbetsgivaren har tecknat ett lokalt avtal med Saco-S och planerar för individförhandlingar med start vecka 47.

När det gäller OFR blev de centrala avtalen klara nyligen och därför har vi ännu inte hunnit sluta något lokalt avtal. Vi för diskussioner om formerna för ett sådant avtal och planerar för individförhandlingar med start vecka 48.

Allt detta innebär att nya löner tidigast kommer att kunna betalas ut med decemberlönen, löneöversynen gäller dock från 1 oktober 2013.

Doktorander

Lönetrappan för doktorander förhandlas inom ramen för högskolans lokala villkorsavtal. Arbetsgivaren kommer att träffa Saco-S och OFR för diskussion om detta den 25 oktober. Förhoppningen är att vi ska kunna betala ut nya löner för doktorander med novemberlönen.

Text: Personalavdelningen