Workshop om forskningsorganisation

Du kan anmäla dig till workshopen via denna länk, senast 22 oktober.

Vi startar med en inledning där 60/40-gruppens första utkast till handlingsplan samt projektledningsgruppens "triggerförslag" på forskningsorganisering presenteras.

Därefter vill vi diskutera följande frågor med er:

Organiseringen av forskningen vid HB - Utifrån ett ”triggerförslag”

 • Den övergripande samordningen av högskolans forskningsverksamhet: organisering och funktion? 
 • Områdesövergripande ledning av forskningen? Behövs det? Hur sker det mest funktionellt?
 • Forskningsområdet/forskarutbildningsrättigheten: Styrning och ansvar för kvalitet och utveckling? Forskarkollegium? Områdesvis samordning?

Hur ska forskningen och forskarutbildningen på högskolan organiseras?

 • Hur ska organisationen av det forskningsadministrativa stödet se ut?                       
 • Vad behövs för att underlätta ökad forskningsverksamhet (incitament, stödverksamhet med mera)?
 • Hur kan forskningsorganisationen bli både strategiskt proaktiv och mer snabbt reaktiv för att erhålla mer externa medel?
 • Hur skapar vi miljöer som främjar forskningen? (inom och mellan områdena)

Integrering: Kollegialt ansvar och inflytande - linjeansvar, forskning - utbildning - samverkan: 

 • Vilka förutsättningar är betydelsefulla för att de kollegiala nämndernas kvalitetsansvar har reell påverkan på den strategiska styrningen och utförandet?
 • Hur kombinerar man den strategiska ledningen med det kollegiala kvalitetsansvaret?
 • Hur kan forskningen integreras med utbildning på ett sätt som stärker både forskningen och utbildningen?
 • Hur kan forskningen stödja och stödjas av samverkan med det omgivande samhället?

Välkomna!

Lotta Dellve och Tomas Wahnström (projektledningsgruppen "ny organisationsstruktur")
Jenny Johannisson och Jonas Rimbäck (60/40-gruppen)

Anmäl dig till workshopen via denna länk, senast 22 oktober.