Pris till lärare på sjuksköterskeutbildningen

‒ Det är väldigt roligt. Jag har fått det här priset en gång tidigare och blev ganska förvånad, jag trodde inte att man kunde få det flera gånger, säger han.
Han berättar att han känner sig stolt över att studenterna tycker att hans undervisning är rolig.

Motiveringen till priset lyder:
Lennart Boman får priset för sin engagerade och strukturerade undervisning inom sjuksköterskeprogrammet. Med glädje, pondus, glöd för lärande och genom dialog med studenterna uppmuntrar han till att ställa frågor som bidrar till att underlätta studenternas lärande. Boman har en förmåga att kunna förklara och visualisera de mest invecklade medicinska förlopp enkelt och lättförståeligt. Lennart Boman har i studenters nomineringar beskrivits som en förebild och som en lärare som ”ger hopp och ljus när det är som mörkast i pluggandet”.

När han läser motiveringen säger han att det känns roligt att han har lyckats förmedla positivism med sin undervisning.
‒ Jag tror att jag har det lite förspänt. Jag undervisar i medicinska ämnen på sjuksköterskeutbildningen, det handlar om sjukdomar. Jag tror att det är ämnen som många förknippar med yrket, därför är ämnet i sig tilltalande. Andra ämnen kanske inte engagerar studenterna på samma sätt.

Han berättar att han försöker använda tavlan mycket i undervisningen för att visualisera vad han pratar om, något som han uppfattat att studenterna uppskattar. Dessutom uppmuntrar Lennart Boman dem att ställa frågor.
‒ Vi har mycket storföreläsningar med runt hundra studenter. Det är inte så lätt att räcka upp handen och fråga något då. Men studenterna gör det en hel del ändå och det tycker jag är positivt. Jag gillar att få kontakt med studenterna och att kunna föra en dialog, säger han.

Vad inspirerar dig till att bli en bra lärare?

‒ Mötet med studenterna. Jag tycker om att undervisa och att träffa studenterna. Deras nyfikenhet inspirerar mig, säger Lennart Boman.

Läs mer om Fairtrade-fikat och Länsförsäkringar Älvsborgs stipendiater.

Foto: Anna Sigge
Text: Anna Kjellsson